Sữa tăng chiều cao

Sữa non 100% 
Men vi sinh 
Bổ sung sắt 
Sữa tươi 

- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 9.38%
1,600,000  1,450,000 
- 3.16%
950,000  920,000 
- 8.89%

SỮA BỘT PHA SẴN

Sữa non 100% 
Men vi sinh 
Bổ sung sắt 
Sữa tươi 

- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 9.38%
1,600,000  1,450,000 
- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 7.14%
70,000  65,000 

SỮA CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

Sữa non 100% 
Men vi sinh 
Bổ sung sắt 
Sữa tươi 

SỮA NGƯỜI CAO TUỔI

Sữa non 100% 
Men vi sinh 
Bổ sung sắt 
Sữa tươi 

- 13.33%
1,500,000  1,300,000 
- 2.86%
350,000  340,000 

tin tức