DKT được thành lập với niềm đam mê và khát vọng thành công trong lĩnh vực Thương mại điện tử.